Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Praca w dobie pandemii

Szanowni Państwo,

              Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 29 kwietnia 2020 roku wydało Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 780), w którym jest mowa, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

w obszarze diagnozowania dzieci i młodzieży. W związku z powyższym Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim wznowiła swoją działalność.

       Pierwszeństwo przyjęcia na badania mają dzieci, którym kończy się okres ważności orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego czy indywidualnego nauczania; następnie dzieci, których rodzice ubiegają się o nowe orzeczenie lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci, które wymagają przeprowadzenia diagnozy oceny dojrzałości szkolnej.

               Na badanie przyjmowane są tylko dzieci zdrowe – bez gorączki, przeziębienia, kataru, nasilenia alergii. Poradnia nie przyjmuje dzieci z rodzin, których członkowie (zamieszkujący we wspólnym gospodarstwie domowym) są objęci kwarantanną.

 

 

12 lipca 2020
Czytaj więcej o: Praca w dobie pandemii