Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim

Orzecznictwo i opiniowanie

INFORMACJE OGÓLNE

Poradnia wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające  w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

Pliki do pobrania