Jesteś tutaj: Start / Kadra / Logopedzi

Logopedzi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Iwona Ciałkiewicz – nauczyciel dyplomowany,  neurologopeda, polonistka,

w Poradni pracuję od 21 lat.

Ukończyłam:

 • Filologię polską na KUL,
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne UW - Filia w Białymstoku,
 • Podyplomowe Studium Neurologopedii w Lublinie,
 • Studia Podyplomowe - Kształcenie Głosu i Mowy w SWPS Warszawa
 • liczne szkolenia i kursy z zakresu terapii logopedycznej i pedagogicznej;

Na terenie Poradni zajmuję się:

 • diagnozą zaburzeń mowy (także na potrzeby Zespołów Orzekających),
 •  terapią logopedyczną indywidualną oraz grupową
 • wykonuję przesiewowe badania logopedyczne
 • prowadzę prelekcje dla rodziców i nauczycieli dotyczące tematyki rozwoju mowy i jej zaburzeń na terenie placówek oświatowych
 • prowadzę praktyki logopedyczne dla studentów
 • organizuję spotkania dla logopedów rejonu działania Poradni

 

Urszula Rudaś - nauczyciel dyplomowany, psycholog, logopeda, socjoterapeuta

Ukończyłam :

 •  Studia w zakresie  psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 •  Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii.  na wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
 •  Studium Socjoterapii

 Zajmuję się:

 •  diagnozą trudności szkolnych i wychowawczych dzieci i młodzieży
 •  prowadzeniem terapii logopedycznej
 •  prowadzeniem  zajęć z zakresu:  profilaktyki i przeciwdziałania agresji, integracji i  radzenia sobie ze stresem dla uczniów
 •  wspomaganiem i rozwijaniem umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

Jestem rekomendowaną przez ORE realizatorką trzech części Szkoły dla Rodziców i Wychowawców:

„Jak mówić do dzieci, żeby  nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji”,

„Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby do nas mówiły”

 

Magdalena Wyczółkowska - nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda, neurologopeda

Ukończyłam:

 • Studia 5-letnie magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,  kierunek pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki korekcyjnej
 • Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii  i Glottodydaktyki – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie;
 • Studia Podyplomowe: Neurologopedia – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej;

W poradni zajmuję się:

 • diagnozą i terapią pedagogiczną
 • diagnozą i terapią logopedyczną

 

Adrianna Urban - logopeda, neurologopeda

Jestem doktorantką Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS w Lublinie.

Ukończyłam:

Podyplomowe studia z zakresu: Neurologopedia

Podyplomowe studia z zakresu: Oligofrenopedagogika (Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Podyplomowe studia z zakresu: Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach,

Język polski z logopedią, stacjonarne studia magisterskie, II stopnia,

Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach,

Język polski z logopedią, stacjonarne studia licencjackie, I stopnia,

Liczne kursy i szkolenia z zakresu logopedii i neurologopedii.

Jestem terapeutą Stymulacji Audio-Psycho-Fonologicznej metodą prof. A. A. Tomatisa oraz Indywidualnej Stymulacji Słuchu Metodą Johansen IAS.

W Poradni zajmuje się:

 • diagnozą i terapią zaburzeń mowy i komunikacji
 • diagnozą zaburzeń przetwarzania słuchowego