Jesteś tutaj: Start / Formy pomocy / Diagnoza

Diagnoza

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sokołowie Podlaskim wykonywane są diagnozy:

•    rozwoju psychomotorycznego dziecka do 3r.ż.
•    poziomu rozwoju intelektualnego
•    rozwoju mowy
•    wad wymowy
•    gotowości szkolnej
•    przyczyn trudności szkolnych
•    trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu
•    ucznia zdolnego
•    problemów emocjonalnych (depresja, lęki, agresja, nadpobudliwość psychoruchowa, nieśmiałość, zahamowanie psychoruchowe, mutyzm)
•    trudności wychowawczych (zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, zaburzenia opozycyjno - buntownicze)
•    uzależnienia (od substancji, behawioralne)
•    zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, selektywne żywienie)
•    predyspozycji zawodowych
•    integracji sensorycznej
•    funkcjonowania wzrokowego
•    funkcjonowania słuchowego


Na potrzeby zespołów orzekających ds. kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju diagnozowane są dzieci/uczniowie:

•    z autyzmem i zespołem Aspergera
•    niesłyszące i słabosłyszące
•    niewidzące i słabowidzące
•    z niepełnosprawnością intelektualną
•    z niepełnosprawnością ruchową
•    z afazją ruchową
•    zagrożeni niedostosowaniem społecznym
•    niedostosowani społecznie