Kampania 19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 lipca 2020

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim po  raz  drugi  przyłączyła się  do Kampanii 19 dni Przeciw Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży w partnerstwie z Fundacją  Po drugie, a także współpracując ze Szkołą Podstawową nr 3 w Sokołowie Podlaskim.

Wnętrze poradni zyskało nowe oblicze w kolorze pomarańczowym – na znak solidarności z przesłaniem kampanii. Wiedzę dotyczącą profilaktyki krzywdzenia dzieci i młodzieży propagowałyśmy poprzez rozmowy, ulotki, tematyczną gazetkę na korytarzu.

W ramach współpracy w tworzeniu świata bez przemocy wobec dzieci i młodzieży, specjalistki w obszarze profilaktyki – Beata Rybińska i Ewa Murawska przeprowadziły warsztaty w klasach IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokołowie Podlaskim dotyczące cyberprzemocy. Kilkadziesiąt młodych osób dowiedziało   się   o   zagrożeniu   przemocą   z   wykorzystaniem   Internetu,   sposobach   radzenia   sobie w konkretnych sytuacjach, miejscach i osobach, które udzielają pomocy.

W dniu 12.11.2019 r. Pani Dyrektor poradni dr Beata Bocian-Waszkiewicz pełniła w poradni dyżur dla ofiar przemocy i osób zainteresowanych tą tematyką. Podczas konsultacji osoby zainteresowane mogły skorzystać z fachowej pomocy i porady.

Aby edukować innych, samemu także należy systematycznie poszerzać swoją wiedzę i umiejętności praktyczne, w związku z tym Pani Dyrektor dr Beata Bocian-Waszkiewicz oraz psycholodzy poradni Olga Bielarska i Urszula Krasnodębska wzięły udział w szkoleniu dotyczącym profilaktyki zachowań przemocowych  i  nałogowych  zorganizowanym   przez   Mazowieckie   Centrum   Polityki   Społecznej  w Warszawie. Dodatkowo Urszula Krasnodębska uczestniczyła w inspirujących warsztatach ,,Techniki dramowe w przeciwdziałaniu przemocy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP- KLATKA.

Udział w Kampanii 19 dni stał się wydarzeniem cyklicznym w naszej poradni. Na co dzień spotykamy się   z krzywdą dzieci i młodzieży i przeciwdziałamy jej, ponieważ…

,,naszym marzeniem jest tworzenie świata,

w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

 

 Do zobaczenia za rok!