Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny metodą Warnkego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lutego 2023

Metoda Warnkego

Metoda Warnkego przeznaczona jest dla dzieci:

  • od 7 roku życia,
  • w normie intelektualnej,
  • mających problemy w nauce czytania i pisania
  • mających zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
  • mających problemy logopedyczne

U dzieci mających trudności szkolne występują między innymi braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania. Ponadto dzieci mają problem z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową, a samo wykonanie tych czynności zajmuje im bardzo dużo czasu.

Autor metody Fred Warnke uważa, że wszystko co robimy automatycznie przynosi mniej błędów, dlatego też w opracowanej przez niego metodzie dąży się do osiągnięcia automatycznego funkcjonowania centralnego przetwarzania bodźców słuchowych, wzrokowych oraz wzorców motorycznych, a to z kolei spowoduje automatyczne opanowanie takich umiejętności jak mówienie, czytanie, pisanie.

Założeniem Metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Zarówno diagnoza wstępna, jak i sesje terapeutyczne przeprowadzane są na urządzeniu Audio4Lab Brain-Audiometr.